Kringen

Doel

We willen samen proberen te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is en te kennen de liefde van Christus (Efeze 3:18).

Door samen na te denken over Gods woord, door samen te zingen en door samen te bidden willen we groeien in ons geloofsvertrouwen op God en onze liefde voor God en elkaar en ons getuigenis naar de mensen om ons heen.

Daarbij mogen zowel ons verstand (wat staat er in de bijbel, wat betekent dit?), ons gevoel (wat doet dit met mij?, wat beleef ik hieraan?) als onze wil (wat ga ik er mee doen?) een plek krijgen.

De ontmoeting met elkaar door: zorg voor elkaar, ondersteuning, bemoediging, gebed. In de kleine groep wordt dit concreet. Hier kunnen we leren het evangelie van Jezus toe te passen op onze vragen en op de thema’s van onze samenleving om elkaar te helpen christen te zijn in deze tijd.

 

 

De praktijk

Iedereen die bij de gemeente wil horen is ingedeeld in een kring. Een kring bestaat uit zo’n 25 personen en komt (in de praktijk met zo rond de 10 personen) tweewekelijks bij elkaar op de woensdag in de even weken.

Als je niet op de kringavond aanwezig kunt zijn, dien je je af te melden.

De groepen zijn qua leeftijd gevarieerd samengesteld. Dit bevordert het gevoel van samen gemeente-zijn.

Er wordt gekozen voor een vaste avond in de week: de woensdag – de gemeente door-de-week. Het is organisatorisch praktischer: in verband met andere activiteiten mag er op die avond geen enkele andere activiteit worden georganiseerd, maar belangrijker: het versterkt de gemeenschapszin – te weten dat al je broeders en zusters op dat moment bij elkaar zijn!

De kringleiding bestaat uit twee personen. In een kring wordt gewerkt met een boekjes over een bepaald thema of Bijbelboek, er wordt samen gezongen, samen gebeden en persoonlijke ervaringen kunnen worden gedeeld. Er zal aandacht zijn voor elkaar in de vorm van medeleven bijv. bij geboorte, ziekte, rouw, veelvuldige afwezigheid enz. en we kunnen elkaar hier bemoedigen, ondersteunen en dienen.

We hebben zgn. open kringen d.w.z. dat er in elke kring als het ware “één stoel leeg staat”. Buren, vrienden of familie kunnen worden uitgenodigd om deel te gaan nemen aan een kring om zodoende de gemeente te leren kennen. Deze mensen moeten zich wel van te voren opgeven.

De samenstelling van de groepen zal elke drie jaar rouleren. Dit voorkomt eilandjes-vorming en op deze manier leren we meerdere broeders en zusters van de gemeente kennen.

De avonden beginnen om acht uur en duren tot ± tien uur.

Uitnodiging:

Wilt u óók meer weten over de Bijbel en het geloof? Geeft u zich dan op voor één van onze kringen!

U kunt zich aanmelden bij Jeannette Bouwmeester tel. 0528-342600, mailadres: h.r.bouwmeester@planet.nl