Go4GhanaKids

Nieuwsbrief begin 2018

Beste achterban, donateurs en belangstellenden,

Stichting Go4GhanaKids bestaat 10 jaar


Een felicitatie waard. Met de oliebollen op tafel en vuurwerk wat klaar ligt om afgeschoten te worden, willen wij u graag informeren over de inzet van Stichting Go4GhanaKids in 2017. Anders dan u gewend bent, nu een digitale nieuwsbrief met videomateriaal. We wensen u veel lees en kijk plezier.

Hoe het allemaal is begonnen

In 2006 ging het gezin de Lange naar Ghana om Joke, Abukari en Samuel te bezoeken. Ze kwamen in contact met Abraham en de kinderen van het kindertehuis in Damongo. Een jaar later ging Elsbeth Scholing met haar vriendin Eline Stegeman voor 6 weken naar Ghana om vrijwilligerswerk te doen in het zelfde kindertehuis. Allen kwamen terug met bewogenheid en ervaringen die hen in actie heeft gezet. En ja in december 2007 resulteerde dit in de oprichting van stichting Go4GhanaKids. De eerste jaren groeiden de inkomsten van de stichting gestaag en werd deze meer en meer bekend in de omgeving van Zuidwolde en Hoogeveen. De laatste jaren zijn de inkomsten redelijk stabiel te noemen. De stichting heeft diverse projecten handen en voeten mogen geven zoals het fietsen project, geiten project, schooluniformen, bibliotheek uitbreiding, schoenendoos actie, waka‐waka‐solar‐lampen project, pure water project en financiële ondersteuning aan individuele kinderen. De stichting heeft veel kinderen de kans geboden om te gaan studeren, om gezond te worden en gezond te blijven. Kleine beetjes met een groots resultaat.

Kindertehuis 2006… Een Noorse organisatie heeft voor een groot deel de financiering van een nieuw kindertehuis weten te realiseren. Als stichting hebben we een kleine bijdrage mogen leveren.

Redemption Children’s Home
Momenteel verblijven 49 kinderen in het tehuis. 25 jongens en 24 meisjes. 15 daarvan hebben de leeftijd van 7‐10 jaar, 9 van 11‐14 jaar, 7 van16‐19 jaar en 18 van 20+. Abraham is in overleg met de afdeling van de overheid die gaat over weeskinderen omdat het beleid t.a.v. kindertehuizen is gewijzigd. Er staan 32 kinderen op een lijst waarvoor geprobeerd wordt om deze kinderen binnen twee jaar onder te brengen bij families/gezinnen. De kinderen worden steeds ouder en de groep studerende kinderen op highschoolniveau is aanzienlijk. Dat betekent veel schoolkosten. Meestal gaan de kinderen dan intern en moet er voor voeding, kleding en studie worden betaald. Regelmatig komen deze kinderen in het weekend naar het kindertehuis. https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=ylK3EPdhCFA

In september 2017 heeft een aanhoudende regenbui een overstroming veroorzaakt op het terrein van het kindertehuis. Nog niet eerder is er in korte tijd zoveel water naar beneden gekomen. Er ontstonden riviertjes op het terrein, welke de fundering van een steunpilaar van het toiletgebouw heeft beschadigd. https://www.youtube.com/watch?v=Mzkq38eNa28&feature=youtu.be en https://www.youtube.com/watch?v=6Xei5kgp93I
Hierdoor liep de bouw van het waterproject vertraging op. Een deel van het geld voor het waterproject is gebruikt voor reparatie van het toiletgebouw. Inmiddels is dit gerealiseerd.

Het Pure Water Project stond in 2017 centraal


Het Redemtion Children’s Home in Damongo, velen wel bekend omdat de stichting al 10 jaar betrokken is bij dit kindertehuis, wil graag zo veel mogelijk in eigen onderhoud kunnen voor zien. Omdat veel ‘gezond’ drinkwater nu van ver wordt gehaald, heeft het tehuis een bron geslagen op eigen terrein en het water is goedgekeurd voor verkoop. Echter dan begint het pas. Er moest een gebouw om de put worden gebouwd, een magazijn, materiaal aangeschaft worden etc. Inmiddels neemt de bouw van dit project al enkele jaren in beslag en begin januari 2018 hoopt Abraham de productie van schoon drinkwater te kunnen starten. De jeugd van de Baptisten gemeente Beth‐El te Hoogeveen heeft zich 12 uur lang ingezet door klusjes te doen of producten te verkopen. Ook de Kingkids kinderen van deze gemeente hebben op verschillende manieren geld ingezameld. Een donateur heeft samen met een vriendin een jaar lang leuke dingen gemaakt en verkocht op een markt. En als laatste onze jaarlijkse verkoopactie. Heel veel mensen hebben zich dus ingezet met als resultaat een enorm bedrag voor het Pure Water Project. Allen daarvoor hartelijk bedankt.

Een gezin voor Abraham
Abraham Saaka, de oprichter en leider van het Redemption Childeren’s Home is in december 2016 getrouwd met Benedicta. Het leek erop dat ze eind december 2016 naar Nederland zouden komen. Echter dit ging met visumaanvraag niet helemaal goed. Tweede visumaanvraag voor februari 2017 werd door de Nederlandse ambassade afgewezen. Kort daarna bereikte ons het bericht dat Abraham en Benedicta in November een baby verwachten. Inmiddels zijn ze de trotse ouders van een gezonde zoon. Abraham geeft aan dat nu hij vader is het geen verschil zal maken in zijn liefde voor de kinderen van het kindertehuis maar wel in de tijd die hij voor hen heeft.

Joke en haar gezin op bezoek in Nederland
In de zomerperiode hebben we Joke, Abukari, Samuel en Micah mogen ontmoeten in Hoogeveen. We hebben ervaringen mogen delen en gesproken over de projecten waar Joke bij betrokken is. Goed om elkaar te ontmoeten en voor ons als bestuur te weten dat het fijn is om een betrouwbare bron te hebben in Ghana. Door de drukke werkzaamheden van Joke en Abukari zullen zij alleen in de gelegenheid zijn om kleinschalige projecten te blijven begeleiden. Momenteel ondersteunt de stichting Shirazo met het opbouwen van een eigen bedrijfje om zo in eigen onderhoud te kunnen voorzien. Joke fungeert in deze als tussenpersoon en zorgt ervoor dat het geld op de juiste manier wordt ingezet.

Het bestuur en de kinderen van het kindertehuis wensen u……………..
https://www.youtube.com/watch?v=pvizD1OhNyM&feature=youtu.be
En …. bedankt!