Nieuwsbrief Joke en Abukari

 

 

 

 

“Want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw!”
(Klaagliederen 3:22-23)

 

2018 alweer! Hoog tijd om jullie vanuit hier weer bij te praten. Allereerst willen we jullie een goed en gezegend nieuw jaar toewensen. Het is geweldig om te mogen weten dat God zich dag na dag en jaar na jaar over ons ontfermt en dat we iedere dag opnieuw Zijn trouw en liefde mogen ervaren.

Rond de kerstdagen ontvingen we verschillende berichten. We werden gebeld door Rahel. Haar man is Moslim maar zij is een aantal jaren geleden Christen geworden. Rahel zei, ‘Mijn man is een paar weken geleden vertrokken. Ik kan geen contact met hem krijgen. Al het eten in huis is op, ik heb ook helemaal geen geld meer en weet niet hoe ik aan eten voor mijn kinderen moet komen.’

We ontvingen een brief van een vrouw van wie haar man overleden is. De familie van de man probeerde haar twee kinderen af te pakken en daarom is ze naar Tamale gevlucht. Ze heeft al haar bezittingen en handel achter moeten laten en heeft dus geen onderdak en inkomen meer. Ze schreef, ‘Jullie hebben me vorig jaar geweldig geholpen door het schoolgeld voor de kinderen te betalen. We durven nu eigenlijk niet meer om hulp te vragen maar mijn beide kinderen en ik zijn ziek, we hebben geen geld om naar het ziekenhuis te gaan en er is ook bijna niets meer te eten.’

We kregen ook een tekstbericht van een dominee uit een afgelegen gebied. ‘Mijn vrouw is net bevallen. De baby is dood geboren. Mijn vrouw moest een operatie ondergaan maar ze verkeert nog steeds in kritieke toestand. Ik heb mijn hele oogst verkocht om de kosten van het ziekenhuis te betalen en heb werkelijk niets meer; geen geld en geen eten. Mijn vrouw moet naar een ander ziekenhuis vervoerd worden om nog een operatie te ondergaan maar ik weet niet hoe ik dat moet bekostigen.’

Zoals God naar ons barmhartig is, vraagt Hij ook van ons dat wij dat zijn. Wij zijn soms het antwoord van God op de gebeden van mensen in nood om zo Zijn barmhartigheid, trouw en liefde aan hen te tonen zonder dat we het zelf weten. In ons werk en leven hier is het ons verlangen dat God ons in dit nieuwe jaar ook zo kan en wil gebruiken.

Terugblik op de afgelopen maanden

Het Alfabetiseringswerk
In september hebben we de resultaten verzameld van het leesonderwijs van het afgelopen schooljaar. Deze waren echt bemoedigend. Meer dan 1,000 kinderen uit groep 3 hebben de basisbeginselen van het lezen en schrijven in hun moedertaal ontwikkeld. We hopen dat de vaardigheden die ze ontwikkeld hebben voldoende zullen zijn om zelf verder te kunnen leren omdat we helaas de fondsen niet hebben om deze kinderen verder te begeleiden. We zijn in september wel met opnieuw een groep va n 1,250 kinderen uit groep 3 gestart. De kinderen gaan verspreid over 47 dorpen naar school.

In oktober hielden we een leeswedstrijd voor de kinderen. We verzorgden ook een training voor onze vrijwillige dorpsleerkrachten die tot op heden het leesonderwijs verzorgd hebben. In december hebben we deze vrijwilligers eens flink in het zonnetje gezet door prijzen uit te reiken voor de beste leerkrachten en de resultaten met vertegenwoordigers van het formele onderwijs te delen. Deze laatsten waren diep onder de indruk van de toewijding en inzet van de leerkrachten en de resultaten die ze hebben geboekt. Een opsteker voor de vrijwilligers en tegelijkertijd een motivatie voor leerkrachten binnen het formele onderwijs om zich te verdiepen in hoe ze zelf de kwaliteit van onderwijs kunnen verbeteren.We hopen dit schooljaar trainingen te kunnen verzorgen voor basisschool leerkrachten om ze te helpen bij het leesonderwijs en ze ook van de nodige leesmaterialen te voorzien zodat we uiteindelijk meer kinderen kunnen bereiken.

De Kerk
Zondag 10 december was een bijzondere dag in het leven van 27 jonge mensen binnen onze kerk, ze lieten zich dopen. Voor ons was het nog eens extra bijzonder omdat Samuel ook gedoopt werd . In de twee maanden voorafgaand aan de doopdienst heeft Abukari deze jongeren veel geleerd over de betekenis van de doop. De meeste van deze jongeren komen uit families en dorpen waar ze de eersten zijn die besloten hebben om christen te worden. Velen van hen ervaren onderdrukking en afwijzing door hun families en de dorpen waaruit ze komen. Voor hen is de kerk nu hun familie en thuis waar ze de liefde en zorg van andere christenen mogen ervaren. In verschillende dorpen rondom Yendi zijn ook nog eens een totaal van 83 mensen gedoopt. Wat een feest en wat een bemoediging te zien dat er ondanks de tegenstand die we ervaren in het gebied waar we werken, God’s Woord wel degelijk de harten van mensen aanraakt.

Studie
Er wordt wat gestudeerd bij ons! De jongens gaan uiteraard naar school. Micah zit nu in groep 6. Samuel is in september begonnen met het voortgezet onderwijs – Junior High School. Dit is een een driejarige opleiding die hem voorbereidt op een Ghanees staatsexamen. Gelukkig kon hij zijn onderwijs voortzetten op de school waar hij al zat.

Abukari en ik studeren ook nog steeds. Abukari is naast zijn werk volop bezig met zijn Doctoraal in Leiderschap en Preken aan het Asbury Seminary in Amerika. Hij reist daarvoor eens per jaar voor een periode van drie weken naar Amerika. Hij is inmiddels begonnen met zijn afstudeeronderzoek maar verwacht nog wel een jaar of twee bezig te zijn voor hij zijn studie afrondt. Joke doet naast haar werk een Masters in Education aan de Biola University in Amerika. Deze studie volgt ze volledig online. Ze is net met de achtste module begonnen waarna er nog vijf volgen die ze waarschijnlijk over nog een periode van drie jaar zal spreiden. Het is best intensief maar tegelijkertijd levert het gelukkig ook veel op; beide studies zijn sterk gericht op de praktijk waardoor we geïnspireerd en gesterkt worden in ons werk.

Hartelijke Groet,
Abukari, Joke, Samuel & Micah