Zoeklichtavond

Hoewel in deze Coronatijd de samenkomsten van onze gemeente wat anders verlopen dan we graag zouden zien, hebben we tóch – na overleg met onze broeder voorganger – besloten om deze maand weer een Zoeklichtavond te houden.
De bij veel Israëlminnende christenen bekende spreker, broeder Christiaan Stier (die werkzaam is bij de Stichting “Israël en de Bijbel”) hoopt op donderdag 29 oktober om 20.00 uur uitleg te geven over een zeer interessant en leerzaam onderwerp, namelijk over twee beesten. Niet zómaar over een paar dieren, maar over de twee beesten , die in Openbaring 13 worden beschreven.
Deze twee beesten staan voor twee personen, die in de toekomst onder leiding van satan op het wereldtoneel zullen verschijnen. Het eerste beest (uit de zee) wordt omschreven als wereldleider en het tweede beest (uit de aarde) als een valse profeet.

Wat leert de Bijbel ons over deze twee misleidende figuren? En waar komen we ze nog méér tegen? Broeder Christiaan Stier zal een aantal opvallende kenmerken behandelen en gaat ook in op de toekomstverwachting binnen het Jodendom, wat nieuw licht werpt op dit ernstige hoofdstuk in Gods Woord.
Met in achtneming van de door onze overheid gestelde voorwaarden bent u hartelijk welkom in ons kerkgebouw, maar deze samenkomst is óók te volgen op Kerk-TV (kanaal 1) én via de live-stream van de Baptistengemeente “Beth-El”.

Het begint om 20.00 uur. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en na afloop (ca. 21.30 uur) is er gratis koffie en/of thee. Iedereen is hartelijk welkom! We hopen veel broeders en zusters in de kerk of voor het scherm te mogen begroeten.

Bezoekers a.u.b. tijdig aanmelden bij br. W.Venema sr. Telefoon: 06-12600989.

Namens ons Zoeklicht Comité,

Wim Venema sr.

Volg ons en 'like' onze pagina!
Twitter
Visit Us
Follow Me
RSS