Zoeklichtavond 28 oktober 2021

Ons Zoeklicht-Comité heeft weer een zgn. Zoeklichtavondgepland en wel op D.V. donderdag 28 oktober a.s.
De spreker op deze avond is ds. Henk Schouten. Het begint om 20.00 uur. Zijn onderwerp is “De Zalige Hoop” (n.a.v. het Bijbelboek Openbaring).

De wereld bevindt zich n.l. in één grote crisissituatie: een geestelijke crisis, een kerkelijke crisis, een rassencrisis, een economische crisis en een politieke crisis. Br.Henk Schouten gaat al die factoren vergelijken met wat de Schrift ons leert. Hij maakt hierbij gebruik van een heel mooie powerpointpresentatie. Waar leidt dit toe? De Bijbel, Gods Woord geeft ons het antwoord: Het gaat nóg véél moeilijker worden! Maar Christenen hoeven niet bang te zijn, want zij hebben een geweldige hoop, een Zalige Hoop (Titus 2:13)

Broeders, zusters en vrienden, bent u geïnteresseerd in zaken, waarover ook in Mattheus 24 uitvoerig wordt gesproken, dan bent U van harte uitgenodigd om deze Zoeklichtavond te komen bezoeken. Er is gelegenheid om vragen te stellen en voor koffie/thee wordt gezorgd. Ook is een boekentafel (met speciale aan biedingen) aanwezig. We hopen velen van u te mogen begroeten.
Namens het Zoeklicht-Comité:

Wim Venema sr.

nb. deze avond wordt door de Baptisten gemeente Beth-El gefaciliteerd, maar niet georganiseerd.

Volg ons en 'like' onze pagina!
Twitter
Visit Us
Follow Me
RSS