Samen Pasen vieren

Wij staan nu aan de start van het paasweekeinde waarin we elk jaar herdenken en vieren dat Jezus voor ons is opgestaan uit de dood. We zien uit naar een aantal prachtige dagen waarin er verschillende extra diensten worden georganiseerd.
Het thema van dit weekend is: Zie het lam Gods.

* Witte Donderdag 6 april 19:00 uur
Viering met stilte, bijbellezen, bidden en fragmenten uit de Mattheuspassion.

* Voor de jeugd: Goede Vrijdag 7 april 17:15 uur
Diepgangmoment over het avondmaal inclusief samen eten voorafgaand aan de avondmaalsdienst.

* Goede Vrijdag 7 april 19:00 uur
Viering waarin we stil staan bij het kruis en de Tafel van de Heer delen.

* Pasen zondag 9 april 10:00 uur
Feestelijke dienst waarin we de opstanding van de Here Jezus vieren.

Je bent van harte welkom! Neem gerust eens iemand mee.
We wensen je een gezegend Pasen toe.

De Heer is waarlijk opgestaan!

Volg ons en 'like' onze pagina!
Twitter
Visit Us
Follow Me
RSS