BHV

Beth-el heeft al een hele tijd een aantal mensen die vermeld staan als BHV-er. Dit jaar is er door ondergetekende (EHBO-instructeur) een groep samengesteld die dit meer structuur heeft gegeven. Er kunnen altijd nog meer bij. Met deze lijst voldoen wij aan de richtlijnen van de overheid. Vervolgens komt dan de vraag naar boven hoe we moeten handelen bij een calamiteit. Natuurlijk mogen we vertrouwen op onze Heer en Heiland, maar dit ontslaat ons niet van de plicht om ons gezonde verstand te gebruiken.

In het voorjaar is er een informatieavond in ons kerkgebouw voor alle BHV-ers en EHBO-ers die op de lijst staan. Op deze avond wil ik uitleg geven over het gebruik en de werking van de AED die aan ons gebouw hangt, maar ook aandacht besteden aan de nooduitgangen. Ook wil ik graag in gesprek gaan over hoe we met een calamiteit om kunnen gaan, niet alleen in de kerkzaal, maar ook bij onze kinderen in hun ruimtes. Ideeën en tips zijn van harte welkom.

Harry Lichtendonk