Bidden en danken met en voor Joke en Abukari

Gebedspunten van Abukari & Joke – Maart 2018

We hebben veel om dankbaar  voor te zijn:
– Voor het alfabetiseringsproject is een nieuw bestuur gekozen. We zijn erg blij met de nieuwe en ook herkozen leden. We hopen en bidden voor een goede samenwerking tussen management en bestuur voor de komende twee jaar.
Het budget voor het alfabetiseringsproject lijkt ook voor dit jaar rond te zijn – dat is ook zeker een dankpunt. Ieder jaar blijft dat weer spannend.
– Binnen onze kerk gebeuren wonderlijke dingen; we zien echt God’s bevrijdende en grote macht in het leven van zieken en ook van mensen die door geesten (door convenanten die gesloten zijn met goden) bezeten zijn.

Willen jullie bidden voor:
een jonge vrouw die afgelopen week tijdens een kerkdienst bevrijd is van demonen. Ze heeft haar hart aan Jezus gegeven maar was gisteren onvindbaar toen we haar voor de kerkdienst wilden ophalen. Willen jullie bidden voor God’s bescherming en dat God tot haar blijft spreken en weer naar de kerk leidt?
We hebben een eerste contact met een uitgever die bereid is een kinderbijbel in de lokale taal uit te geven (ze doen dat al in verschillende talen). Het gaat om een Bijbel met 100 bijbelverhalen (met originele Bijbeltekst) met heel veel platen – dus we hoeven dan in principe niets of heel weinig te vertalen. Het zou geweldig zijn als we een dergelijke Bijbel zouden kunnen uitgeven. Er zijn maar heel weinig aantrekkelijke boeken voor kinderen (en volwassenen) dus dit zou een prachtige manier zijn om het evangelie te delen. Daarnaast zou het heel goed door zondagsschoolleiders gebruikt kunnen worden die gebrek hebben aan materialen en soms een beetje verdwalen in een volledige Bijbel. We bekijken nu eerst wat er allemaal bij komt kijken en of we het organisatorisch rond kunnen breien. Daarna zullen we dan fondsen moeten gaan werven. Bid om leiding in dit proces.
– Er ligt nog steeds een projectvoorstel bij een organisatie voor ondersteuning van het alfabetiseringsproject. De eerste reactie van de organisatie was positief, we zitten nu in de laatste fase. Bid dat het voorstel geaccepteerd wordt. Het zou niet alleen voor de komende twee jaar ondersteuning kunnen bieden maar het biedt ook perspectief op ondersteuning op langere termijn.
– We beginnen de komende weken met een training voor leerkrachten op basisscholen in een lesmethode voor leesonderwijs in de lokale taal. Het gaat om een proef in 9 scholen. Willen jullie bidden dat we in staat zullen zijn de lesmethode goed over te brengen en daarbij de leraren vooral te motiveren om ook daadwerkelijk met de methode aan de slag te gaan. De motivatie onder leerkrachten is heel gering en er wordt maar weinig ‘echt’ lesgegeven in de scholen.
– Willen jullie bidden voor ons als gezin; het leven is intensief, we leven momenteel in de warmste tijd van het jaar waardoor we allemaal wat energie tekort lijken te komen, en ook balans blijft een uitdaging. Ik (Joke) ben al twee weken niet helemaal fit – willen jullie bidden voor gezondheid, voor mij en ons allemaal.
– We kampen tegenwoordig met heel veel periodes zonder elektriciteit en ook stroomt er maar heel weinig water door de leidingen in het deel van de stad waar we wonen. Gelukkig hebben we een standby generator en zonnenpanelen, en daarnaast een grote opslagtank voor water maar toch blijft het iedere keer spannend of het allemaal genoeg zal zijn – vooral het water. Willen jullie bidden voor verbetering – vooral voor de watertoevoer?  Hartelijke groet, Joke

Hartelijke groet,

Joke

PS: dit bericht bevat geen namen van mensen of geloven waar het hierover gaat. Hiermee willen we de betrokkenen beschermen. Via de thuisfrontcommissie kan er wel ingeschreven worden op de gebeds- en nieuwsbrief. Stuur even een mailtje met dit verzoek vaan secretaris@beth-el.nl