Bidden en danken voor en met Magdalena

Maart 2018: Bidden en danken voor en met Magdalena en het werk wat ze doet (Download ze hier als gebedskaarten).

 • Een vriend van Magdalena studeert aan het Seminarium en heeft het eerste jaar goed afgerond.
  Danken voor Gods trouw en voorziening tijdens zijn studiejaar.
  Danken, dat hij met Gods hulp de overgang naar het Seminarium goed heeft kunnen maken.
 • Hij heeft op het moment vakantie en wil daarna aan het tweede studiejaar beginnen.
  Bid voor financiële en verdere ondersteuning dit tweede jaar.
  Hij heeft nieuwe verantwoordelijkheden gekregen, bidt dat hij dit met zijn studie zal kunnen combineren.
 • Vrienden uit Thailand hebben, in vertrouwen op de Heer, een stuk land gekocht, dat gebruikt gaat worden om een trainings- en opvangcentrum op te kunnen bouwen.
  Bid dat de financiën hiervoor helemaal rond mogen komen.
  Bid voor rust en vertrouwen.
 • Deze vrienden zijn al oudere mensen, die ondanks hun lichamelijke gebreken trouw blijven aan de roeping van de Heer.
  Danken dat zij een zegen zijn voor velen.
  Dank God ervoor dat ze niet toegeven aan angst, maar uitstappen in geloof.