Evangelieverkondiging buitenland

Op deze pagina vind u informatie over mensen die uitgezonden/ondersteunt worden door ons als gemeente.

Joke en Abukari

Joke is in 1995 vertrokken naar Ghana om daar te gaan werken voor Wycliffe Bijbel vertalers, in Ghana heeft ze Abukari ontmoet en in 2000 zijn zij getrouwd. Samen werken ze nu in Ghana en hebben ze een gezinnetje met 2 zoons. Lees hier verder voor meer info.

Magdalena Marissen

Hans en Aisha Oosterloo

Dit jaar nemen Hans-Willem en Aisha Oosterloo afscheid als evangelieverkondigers van de Unie. Sinds 1982 woont Hans Oosterloo in Sierra Leone is (en in 1987 met Aisha trouwde). Zij zijn uitgezonden door de EBMI (European Baptist Mission International, zie ook www.ebm-masa.org), om daar het werk van de Sierra Leonese Baptisten Conventie (BCSL) te ondersteunen. Jaarlijks ondersteunt de Unie een aantal projecten van de BCSL en Hans en Aisha (zie onder projecten). Zij gaan na ruim 30 jaar werk met pensioen en blijven in Sierra Leone wonen. In april komen ze voor een laatste verlof naar Nederland.