King Kids

King Kids komt elke zondag bij elkaar waar ze hun kinderdienst hebben tijdens de kerkdienst. De kinderen zijn verdeelt in drie groepen: de gele groep (groep 1, 2, ,3 basisschool), de groene groep (groep 4, 5, 6 basisschool) en de rode groep (groep 7, 8 basisschool).

We beginnen met een inloop waar ze fijn spelletjes kunnen doen, tekenen of gezellig even met elkaar kunnen spelen. Dan komen we in een grote groep bij elkaar waar we met elkaar praten over een thema, bidden, zingen en gaan luisteren naar een verhaal, hetzij door een verteller, sketch of poppenkast. Daarna gaan de groepen uitéén waar dan de verwerking in de eigen groep plaatsvindt en nagepraat wordt over het thema. Aan het einde komen de kinderen in de kerk waar ze dan ook de zegen meekrijgen.

Missie Kinderwerk Beth-El

Wij willen, in aanvulling op het gezin, kinderen helpen om tot Jezus te komen door ze in een vertrouwde en gezellige omgeving bekend te maken met het Woord van God.

Lucas 18:16 “Laat de kinderen tot Mij komen…”

Visie Kinderwerk Beth-El

“Jezus vinden, volgen en verkondigen”

Wij willen kinderen in een prettige en veilige kindvriendelijke omgeving ontvangen waar ze zich blij, gelukkig, geaccepteerd en thuis mogen voelen. Samen op weg om een discipel van Jezus te worden.

Leest u hier onze folder voor alle informatie.