Jeugdwerk

De jeugd van Beth-El is bedoeld voor jongeren van 12 tot ca. 18 jaar. Door de jeugdavonden en –activiteiten willen we de band van jongeren met God en met jongeren onderling versterken.

De kringen
Elke 2 weken op vrijdagavond en elke maand op zaterdagavond komen we bij elkaar, met zo’n 20-25 jongeren. De vrijdagavonden zijn Live and Stay Steady avonden, genoemd naar het Youth for Christ programma dat we gebruiken. We behandelen Bijbelse onderwerpen, met een link naar de wereld van nu. Vanaf de zomervakantie beginnen deze avonden om 19.00 uur. Na een of meer activiteiten die betrekking hebben op het thema, volgt een inleiding en bespreken we dit verder in kleinere groepen. Na afloop drinken we gezellig wat in the Base.

Activiteiten
De activiteiten worden een keer per maand op zaterdagavond georganiseerd. Soms blijven we in the Base, maar vaak gaan we ook ergens naar toe. De jeugdleiding geeft in samenspraak met de jeugd vorm aan de activiteiten kalender. Zo hebben we afgelopen seizoen gezwommen, een barbecue en een Nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. Ook zijn we naar de EO-jongerendag geweest met een aantal jongeren. Een grote activiteit is de 12Hours4U: tijdens deze dag wordt er (samen met een groep van de Schutse) in kleine groepen geld opgehaald voor het goede doel. Omdat er een wedstrijd element inzit (wie haalt het meeste geld op en wordt het minst vaak gepakt door de hunters…!), is het een enerverende, mooi dag waar de jongeren echt naar uitkijken. De activiteiten worden goed bezocht en de sfeer binnen de groep is goed.

Kamp
Elk jaar wordt een kamp georganiseerd voor de jeugd. In september 2017 zijn we in een kampeerboerderij in Ommen geweest. Het thema van dit kamp was ‘NO FEAR!’ jongeren leren wat angst is en wat daarover in de Bijbel staat, dat als ze hun ogen op Jezus gericht houden, angst overwonnen kan worden en ze niet bang hoeven zijn.

Tijdens dit kamp hebben we leuke en sportieve activiteiten gedaan en serieuze momenten gehad: stille tijd/Bijbelstudie, graffiti spuiten met een christelijke graffiti artiest, een nachtspel en natuurlijk een bonte avond en kwalleballen- weer een supermooi weekend, compleet met kookstaf, waar we genoten hebben met z’n allen!

Jongerenpastoraat
Richard Hartman en Karin Mol verzorgen het jongerenpastoraat in onze gemeente: jongeren bezoeken, in gesprek gaan over het geloofsleven van jongeren en beschikbaar zijn als een jongere in vertrouwen in gesprek wil gaan.

Jeugdleiders
Op dit moment bestaat de jeugdleiding uit Joke van Ballegooijen, Marco van den Dobbelsteen, Marjolein Leuvenink, Stephan Leuvenink en Peter Kwant voor de kringen.  Arjan Kats, Maikel en Patricia Lichtendonk zorgen voor de activiteiten.

Oekraïne reis
In de meivakantie van 2018 gaan we met een groep van de jeugd en begeleiders naar de Oekraïne. Daar willen we mensen, in verschillende leeftijdscategorieën en omstandigheden, bemoedigen en helpen. De voorbereidingen voor deze reis zijn in volle gang. Zo zijn er spullen ingezameld, is er een kerstdiner voor alleen gaanden georganiseerd en zijn er kerststerren, zakken hout en kerstbomen verkocht. Een ‘thermometer’ om de opbrengst bij te houden hangt in de hal van de kerk.

Het jeugdwerk in onze gemeente en de reis naar Oekraïne kunnen niet zonder gebed. Het doel moet God zelf zijn, net als de basis. Bid u met ons mee, voor onze jongeren, de jeugdleiders en al het werk dat verzet wordt?

Namens de jeugdleiding,

Marjolein Leuvenink