Kringen

Doel
We willen samen proberen te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is en te kennen de liefde van Christus (Efeze 3:18).

Door samen na te denken over Gods woord, door samen te zingen en door samen te bidden willen we groeien in ons geloofsvertrouwen op God en onze liefde voor God en elkaar en ons getuigenis naar de mensen om ons heen.

Daarbij mogen zowel ons verstand (wat staat er in de bijbel, wat betekent dit?), ons gevoel (wat doet dit met mij?, wat beleef ik hieraan?) als onze wil (wat ga ik er mee doen?) een plek krijgen.

In de ontmoeting met elkaar in kleine groepen worden aspecten als omzien naar elkaar, ondersteuning, bemoediging en gebed concreet. Hier kunnen we leren het evangelie van Jezus toe te passen in ons dagelijks leven en elkaar helpen christen te zijn in deze tijd.

 

De praktijk

Iedereen die bij de gemeente wil horen is ingedeeld in een kring. Een kring bestaat uit zo’n 25 personen en komt (in de praktijk met zo rond de 10 personen) tweewekelijks bij elkaar. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid voor gasten om ingedeeld te worden bij een kring.

De onderwijscommissie probeert de groepen qua leeftijd gevarieerd samen te stellen. Dit bevordert het gevoel van samen gemeente-zijn.

Er is gekozen voor een vaste avond in de week: de woensdag (in de even weken). Het is organisatorisch praktischer: in verband met andere activiteiten mag er op die avond geen enkele andere activiteit worden georganiseerd, maar belangrijker: het versterkt de gemeenschapszin – te weten dat al je broeders en zusters op dat moment bij elkaar zijn!
Als je niet op de kringavond aanwezig kunt zijn, dien je je af te melden.

Er zijn geen vaste kringleiders. De leiding van de avond ligt bij één (of meerderen) uit de kring. Per keer wordt bekeken wie de volgende keer de leiding op zich neemt. Wél heeft elke kring een vaste contactpersoon die e.e.a. coördineert. In een kring wordt gewerkt met (meestal door de onderwijscommissie) aangedragen materiaal over een bepaald thema of Bijbelboek (sommige kringen kiezen zelf voor onderwerpen die ze willen bespreken), er wordt samen gezongen, samen gebeden en persoonlijke ervaringen kunnen worden gedeeld. Er zal aandacht zijn voor elkaar in de vorm van medeleven bijv. bij geboorte, ziekte, rouw, veelvuldige afwezigheid enz. en we kunnen elkaar hier bemoedigen, ondersteunen en dienen.

We hebben zgn. open kringen d.w.z. dat er in elke kring als het ware “één stoel leeg staat”. Buren, vrienden of familie kunnen worden uitgenodigd om deel te gaan nemen aan een kring om zodoende de gemeente te leren kennen. Deze mensen moeten zich wel van tevoren opgeven bij de kringencoördinator Wilma Venema.

De samenstelling van de groepen zal elke drie jaar rouleren. Dit voorkomt eilandjes-vorming en op deze manier leren we meerdere broeders en zusters van de gemeente kennen.

De avonden beginnen om 19.30 uur of 20.00 uur (de kringen spreken dit zelf af) en duren 2 uur.

Uitnodiging:
Wilt u óók meer weten over de Bijbel en het geloof? Geeft u zich dan op voor één van onze kringen!
U kunt zich aanmelden, of meer informatie krijgen over de kringen, bij Wilma Venema, telefoon 0528-262343, e-mailadres: kringen@beth-el.nl