Go4GhanaKids

Stichting Go4GhanaKids is een club enthousiaste mensen uit onze gemeente met dit doel:

Het op kleinschalige basis hulp verlenen aan noodlijdende (wees)kinderen in Ghana. Dit vindt plaats in de directe leefwereld van deze kinderen waarbij projecten worden gefinancierd en materiële steun wordt geboden die moeten leiden tot verbetering van opvang en zorg voor deze kinderen zoals het onderwijs, de gezondheidszorg, de landbouw en de drinkwatervoorziening.

De stichting probeert haar doelen te bereiken door onder andere het initiëren, organiseren en uitvoeren van activiteiten die als doel hebben het inzamelen van gelden en middelen; mede door de inzet van vrijwilligers die in werkgroepen deelnemen aan de hierboven genoemde activiteiten. Check ook hun website: http://www.go4ghanakids.nl

Lees hier hun laatste nieuwsbrief: nieuwsbrief Go4GhanaKids maart 2019