Joke en Abukari Yakubu (Ghana)

Het is alweer heel wat jaren geleden dat Joke naar Ghana vertrok. Ze werd uitgezonden door de Baptisten Gemeente Hoogeveen en werkt voor Wycliffe Bijbelvertalers in een alfabetiseringsproject onder de Dagomba mensen in het noorden van Ghana. In het gebied waar Joke werkt, is slechts zo’n 5% van de mensen Christen; het analfabetisme onder volwassenen ligt rond de 80%. Aangesproken door de woorden in de brief aan de Romeinen ‘Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker?’ voelde Joke dat God haar riep om betrokken te raken bij juist dit werk.

In Dagbani is een spreekwoord dat zegt: ‘Zilinsi ngmani yung, bangsim nye neesim’, wat betekent: ‘onwetendheid is als de nacht, wijsheid is als licht.’ Door alfabetiseringswerk wordt het woord van God toegankelijk voor de Dagomba’s en schijnt er licht in hun duisternis. Alfabetisering leidt ook tot het vergaren van veel andere kennis over bijvoorbeeld gezondheid, landbouw, handel, cultuur, hygiene, enz. Ook deze kennis is belangrijk voor de Dagomba’s om zich verder te kunnen ontwikkelen en hun leefsituatie te verbeteren. Woord en daad gaan daarom ook binnen het alfabetiseringsprojekt samen. Het geleerde wordt in praktijk gebracht in het leven van alledag maar ook in kleinschalige ontwikkelingsprojekten. Door de mensen te helpen zich verder te ontwikkelen en hun noden te verlichten, wordt er een brug geslagen om hen ook over God te vertellen.

Joke werkt nauw samen met de veelal kleine Dagomba kerken die in het gebied gevestigd zijn. Die samenwerking bracht haar in contact met dominee Abukari met wie ze in Juni 2000 trouwde. Omdat het analfabetisme in het gebied zo groot is, zijn ook onder de leden van de kerkjes maar weinig mensen die onderwijs genoten hebben. Om de kerkjes levensvatbaar te maken is onderwijs en training van zowel leden als leiders daarom erg belangrijk. Abukari begeleidt zo’n 20 kerkjes van de ‘Bible Church of Africa’ in het gebied rond Yendi en traint haar leiders en leden. Hij leidt ook een Bijbel Correspondentie Cursus van de organisatie ‘Çall of Hope’, die gevestigd is in Tamale.

“We worden altijd bemoedigd als we zien hoe de jonge Dagomba christenen zonder veel theologische kennis getuigen van Gods kracht en aanwezigheid in hun leven; zijn bescherming, hulp, genezing en bevrijding. De essentie van het werk is niet het feit dat wij (Abukari en Joke) zijn uitgezonden, maar dat God genadig is en dat zijn standvastige liefde nooit ophoudt en geen grenzen kent. God is de God van de hele wereld en de werkelijke zendeling is God Zelf.

We hebben twee kinderen, Samuel (2005) en Micah (2007).”

bron: http://yakubufamilieghana.blogspot.nl/p/wie-zijn-wij.html