Kinderkamp

Wij organiseren ieder jaar een christelijk kinderkamp voor kinderen van de basisschool van groep 3 t/m groep 8. Iedereen is welkom op ons kamp…

We doen dit vanuit een christelijke identiteit waarbij we de kinderen ook willen wijzen op het geloof in de Heere Jezus. Dit doen we vanuit de Bijbel, Gods Woord, dat ons wijsheid en inzicht geeft, opvoedt en toerust tot het goede werk dat God heeft voorbereid (Colossenzen 1:28 en 2 Timotheüs 3:14-17).

Tijdens elke activiteit zijn er naast de vele sportieve en creatieve onderdelen ook fijne groepsgesprekken met de kinderen over het kampthema. Iedereen kan zich heerlijk uitleven door het rijk gevarieerde programma tijdens het weekend. Naast actieve en intensieve sporten en spellen is er ook genoeg ruimte voor creativiteit en relaxen. Alle activiteiten ademen een ontspannen sfeer uit, waardoor je even helemaal weg bent. Het thema van 2017 was, “Kom aan boord”. Ook in 2018 hebben we weer een kinderkamp.