Nieuwsbrief Joke en Abukari

‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’ (Mat. 9:37-38)

Lieve Mensen,

Het is oogsttijd in het noorden van Ghana. Tegenover ons huis zijn vrouwen druk met de oogst van de rijst. De halmen met de aren worden verzameld en in slordige bundels gelegd. Vervolgens worden de bundels één voor één naar een plek gebracht waar de vrouwen de rijstkorrels met stokken uit de aren slaan. Daarna worden de rijstkorrels bij elkaar geveegd en in zakken gedaan. Het is zwaar werk. De vrouwen werken de hele dag in de hete zon.

Dit jaar heeft God ons veel mogelijkheden gegeven om samen met vele anderen te helpen met de oogst. Door het werk voor de radio, de correspondentie cursussen, trainingen voor leiders, het geiten project, het alfabetiseringswerk en het stichten van kerkjes zijn veel mensen tot geloof gekomen.

Mijn hart heeft vrede
Dit jaar hebben we verschillende trainingen kunnen organiseren voor onze dappere boer-evangelisten die hun tijd en energie opofferen om mensen in afgelegen gebieden te bereiken met het evangelie. Veel van deze evangelisten kwamen zelf van andere godsdiensten. Ze werken vaak in moeilijke omstandigheden doordat ze afgewezen worden door familie, vrienden, en de dorpsgemeenschap om hun geloof in Jezus. De meeste van deze evangelisten zijn nooit naar school of naar een Bijbelschool geweest daarom geven we hen training om hen toe te rusten voor hun werk in God’s wijngaard. Trainingen als deze zijn een enorme bemoediging voor deze leiders omdat ze moeilijkheden kunnen delen en over uitdagingen en angsten kunnen praten.

Één van de onderwerpen die we bespraken was ‘volharding.’ Aan het eind van de samenkomst zei één van de leiders, “Deze training kwam precies op het juiste moment. In het dorp waar ik woon word ik van alle kanten onder druk gezet. Ik zat er zelfs over te denken om naar een ander dorp te verhuizen of te stoppen met mijn werk als evangelist. Maar nu heeft mijn hart vrede en ben ik bemoedigd door de woorden in Efeziers 4:7, ‘Maar aan een ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven, naar de mate, waarin Christus haar schenkt.’ Ik ben bemoedigd en
toegerust om naar mijn dorp terug te keren wetende dat God’s genade genoeg is voor mij!”

De Weg van het Kruis
We willen God danken voor het leven van 144 mannen en vrouwen uit zeven verschillende dorpen die dit jaar gedoopt zijn.
Ze werden God’s Koninkrijk ingeleid vanuit hun godsdienst door hun geloof in Jezus naar de weg van het kruis. Wat een feest!

Waarheid Belijden
Een meisje van 14 jaar oud, heeft onze kerk over de afgelopen jaren met enige regelmaat bezocht. Ze kwam vaak met haar tante mee naar de kerk en nam deel aan de zondagsschool die Joke leidt. Ook al is haar gezin van een ander geloof, ze vindt het heel fijn om God’s Woord te bestuderen en liederen te zingen – zelfs als ze thuis is. Een paar weken geleden gebeurde er iets heel speciaals in het leven van dit meisje – ten overstaan van de hele kerk gaf ze aan Jezus te willen volgen. Maar toen haar ouders hoorden wat ze gedaan had, kwam ze in de problemen. Ze werd geslagen en haar ouders verboden haar om nog langer naar de kerk te gaan – ze mag zelfs niet in de buurt van de kerk komen. Toen haar tante afgelopen week naar de kerk ging, stroomden de tranen over haar wangen omdat ze ook zo graag wilde gaan. Dit meisje heeft ons gebed nodig en we nodigen jullie uit te bidden voor haar maar ook voor alle andere mensen die in een zelfde situatie zitten, die de waarheid kennen maar niet openlijk voor hun geloof mogen of kunnen uitkomen.

Hervorming door God’s Woord
Over het afgelopen jaar hebben we met ons alfabetiseringsproject in 47 dorpen mogen werken. Naast de vrijwilligers die lesgeven, werken we nu ook samen met een aantal leerkrachten die door de overheid in de dorpsscholen werken. Zo waren we in staat om het aantal leerlingen dat deelneemt aan ons project van 1,500 naar 2,500 te verhogen. Aan het begin van het schooljaar kon slechts 8% van de kinderen in groep 3 een paar letterklanken en woorden lezen. Aan het eind van het schooljaar kon 74% simpele zinnen en verhaaltjes lezen. We hebben nog lang niet de ideale situatie bereikt maar we zijn ontzettend blij dat we bij kunnen dragen aan beter onderwijs voor deze kinderen. Er waren veel ouders en leerkrachten die dachten dat het zonde van de tijd was om kinderen te leren lezen in een taal die ze al spreken – ze willen veel liever dat ze Engels leren – maar nu zien ze de voordelen van het leren lezen in een taal die je begrijpt voordat je een andere taal leert.

Tijdens een training voor onze vrijwilligers besloten we om ze niet alleen te voorzien van materialen voor onderwijs maar ze ook een Bijbel in hun eigen taal te geven. Dit is uniek omdat de meeste van onze vrijwilligers niet christen zijn maar hun eigen geloof hebben. Het was bijzonder om te zien hoe ze ‘hongerig’ in de Bijbel begonnen te lezen en ontzettend enthousiast waren om een dergelijk cadeau te krijgen. Doordat we over de afgelopen jaren goede relaties met deze vrijwilligers hebben opgebouwd konden we nu met hen delen dat het niet alleen ons verlangen is om hervorming te brengen door onderwijs maar ook juist door het Woord van God.

En verder….
De jongens hebben in september de overstap naar een andere school gemaakt. Het is een nieuwe school en op dit moment zijn er maar 9
leerlingen. De jongens hebben het er erg naar hun zin. De school heeft een internationaal curriculum waardoor de jongens in de toekomst deel kunnen nemen aan examens die internationaal erkent zijn. Abukari en ik (Joke) zijn ook nog druk met onze studies. We hopen allebei ergens in 2020 onze studies af te ronden. Omdat de combinatie gezin, werk, en studie vooral mij erg zwaar valt, neem ik van januari tot eind augustus deels studieverlof op. Jullie zijn waarschijnlijk ook nieuwsgierig naar het vervolg van de Kinderbijbel. We zijn erg dankbaar voor de vele positieve reacties en de bijdragen die we van velen van jullie ontvangen hebben. We zoeken momenteel nog aanvullende fondsen maar hopen dat we in 2019 de Kinderbijbel kunnen drukken.

We willen jullie bedanken voor de wijze waarop velen van jullie al jarenlang partners zijn in het sturen en ondersteunen van arbeiders om God’s oogst binnen te halen.

Rest ons nog jullie Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig 2019 toe te wensen.
Abukari, Joke, Samuel & Micah