Oekraïnereis door de jeugd

Update Oekraïnereis – 20 april 2018
Lieve broers en zussen, op het moment van schrijven van deze update tellen we zes dagen tot ons vertrek naar Oekraïne. Sinds augustus zijn we als jeugd en jeugdleiding –deels achter de schermen– bezig geweest met de voorbereidingen. En wat zijn we gezegend in die periode! Daarom is het goed om terug te blikken:
• We hebben 110 dozen met hulpgoederen ingezameld en naar Lutsk laten vervoeren.
• We hebben meer dan voldoende geld opgehaald voor de reis en allerlei extra’s die we mogen delen met mensen die de hulp goed kunnen gebruiken. Bid dat alles daar mag komen waar God het heeft bedoeld.
• We hebben als groep een mooie en opbouwende periode achter de rug.
• Het programma is rond en de reis is voorbereid.
• Er gaat een grote groep jeugd mee en ook de leiding is compleet.
• De contacten met Oekraïne verlopen meer dan soepel.
• We hebben uw gebed en Gods leiding en zegen ervaren in tal van voorbereidingen en activiteiten.
• We zijn in veel opzichten gezamenlijk opgetrokken met u, de gemeente. Dan denken we bijvoorbeeld aan zuster Van Ens die haar garage ter beschikking stelde voor het opslaan van hulpgoederen, kraampje Streutker die de opbrengst aan het Oekraïne project beschikbaar stelde, de oliebollenactie en de spontane actie door het koffieschenkteam in woonzorgcomplex Bilderdijk, de zusters Everts en Meijer die uren en uren aan het breien zijn geweest, alle inzet die u heeft gedaan tijdens de Oekraïne dag en de 12H4U actie. De vele gulle donaties die u heeft gegeven. En zo zijn er tal van initiatieven geweest van broeders en zusters die ik tekort doe door ze hier niet te noemen. U allemaal heel hartelijk bedankt!

Zoals u leest: zo’n beetje alles staat klaar om te gaan. Wat fantastisch om in deze wetenschap straks aan de reis te beginnen! Maar in de opsomming hierboven heb ik één ding niet genoemd en dat is de voorbereiding in geestelijk opzicht. Daarover wil ik graag het één en ander met u delen.

Eén van de vragen die tijdens de voorbereiding op ons af kwam, was: Wat is je plaats als christen in deze wereld, wat vraagt God van ons als het gaat om onze dagelijkse keuzes? Tijdens de reis gaan we met de jeugd hierover nadenken vanuit de brief van Jakobus. In die brief gaat de schrijver in op de vraag hoe je het geloof handen en voeten kan geven. Eén van de verzen die mij trof (ik zal verderop uitleggen waarom), komt uit Jakobus 1:27: “De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.”

Door middel van deze reis proberen we onze jeugd iets mee te geven, namelijk dat de wereld groter is dan onze eigen werkelijkheid. Er zijn mensen die in minder goede omstandigheden leven. Wij hebben het niet méér dan zij verdiend dat wij hier zijn geboren en zij daar. De vraag is: wat doen we ermee? Laten we het voor wat het is of proberen wij onze hand te reiken? Dezelfde vraag geldt natuurlijk voor de nood dichterbij huis. En laat ik het dan maar heel dichtbij, bij mijzelf houden. Ik voel mij in allerlei opzichten gezegend: ik mag de Heer kennen, heb een lieve vrouw en twee prachtige kinderen, wij zijn (meestal) gezond, hebben elke dag meer dan voldoende te eten en mogen deel uitmaken van een fijne gemeente waarin we worden opgebouwd. We komen in niets tekort. En dat is geen verdienste, maar allemaal genade.

De afgelopen maanden ben ik druk geweest met allerlei voorbereidingen. Een projectplan, acties organiseren, stukjes zoals deze schrijven, overleggen, toerustingavonden en noem maar op. Ik voelde en voel mij nog steeds geroepen hierin en ik geloof in wat we doen. Ik geloof dat een reis als deze iets bijdraagt, misschien echt een verschil maakt: voor de mensen in Oekraïne, voor onze jeugd én voor onze gemeente. En tegelijkertijd komt uit het Bijbelvers uit Jakobus heel hard de vraag om de hoek: “Ben ik met de juiste dingen bezig?”. Want terwijl ik druk ben voor mensen ver weg, gebeurt er om de hoek van alles: alleenstaanden die te maken hebben met gemis en ziekte; ouderen die niet meer in de dienst kunnen komen en soms het gevoel hebben uit beeld en buiten de gemeente te staan; gemeenteleden die in geestelijke nood zitten en wel een schouder of een klankbord kunnen gebruiken; om nog maar te zwijgen van de armoede bij de meeste van mijn buren omdat ze de rijkdom van het evangelie niet kennen. Ze leven bij mij om de hoek, maar hoeveel dagen gaan er niet voorbij dat ik geen tijd of échte aandacht heb?

Misschien mag ik ook aan u persoonlijk, en aan onszelf als gemeente dezelfde vraag stellen: zijn we met de juiste dingen bezig? We organiseren van alles, maar hebben we echt contact? Zoeken we elkaar op als we weten dat de ander dat nodig heeft? Nemen we zelf de tijd om stil te zitten bij Jezus’ voeten? Luisteren we naar Zijn woorden en doen we naar Zijn daden?

Met de reizigers hebben we de afgelopen 34 dagen elke ochtend een Bijbeltekst gedeeld. Over God die Zijn liefdevolle hand naar ons uitsteekt. Hij heeft ons gemaakt, zelfs bijna goddelijk. Lees Psalm 8 er maar op na. De komende 6 dagen doen we dat ook. Daarna gaan we onze hand uitsteken. Letterlijk. U kan dat ook. Ga met ons mee op reis en steek uw hand uit naar hen die geen helper hebben. Want dat is de zuivere godsdienst. Ik wens u allen Gods zegen daarbij.

Namens de Oekraïne reizigers en de jeugd,
Arjan Kats

Missiereis Oekraïne – update 12 februari 2018
Allereerst onze hartelijke dank voor de grote belangstelling die u als gemeente heeft getoond bij de Oekraïne dag. Wij hebben het ontzettend leuk gehad en we hopen u ook. Wat gaaf om op deze manier te zien dat we als gemeente samen achter deze reis staan. We voelen ons gezegend en gesteund. Dank u wel.

Aanmeldingen jeugd & leiding
De vorige update bevatte een lijst met deelnemende jeugd en leiding. In de afgelopen periode zijn hier wat wijzigingen op geweest, dus hierbij de laatste stand van zaken:

Deelnemende jeugdleden:
• Sandra
• Esmée
• Davy
• Jennifer
• Frank
• Jan Paul
• Marco
• Julia
• Marten
• Kay
• Birgit
• William
• Philip
• Elise

Bij de leiding zijn er geen wijzigingen geweest:
• Jan Boonen (GAiN)
• Arjan Kats
• Maikel Lichtendonk
• Patricia Lichtendonk
• Arno Spelt
• Elly Zandstra

Fundraising
Allereerst is het goed om te melden dat we het streefbedrag behoorlijk naar beneden hebben bijgesteld. Op basis van ervaringscijfers van GAiN was dit begroot op €700,- p.p. met een totaalbedrag van €13.000,- (rekening houdend met 18 deelnemers). Inmiddels zijn het vervoer, logies en de maaltijden besproken en weten we dat een aantal kostenposten lager uitvalt. Daarom hebben we de begroting bijgesteld naar €10.000,-. Na afloop van de Oekraïne dag op 10 februari constateren we dat we inmiddels €9.000,- binnen hebben.

Maar de laatste loodjes wegen over het algemeen zwaar, daarom gaan we er tijdens de 12Hours4U actie op zaterdag 7 april weer keihard tegenaan! Overigens zal het geld dat we overhouden in overleg met WePlus (de samenwerkende hulporganisatie in Lutsk) uiteraard ten goede komen aan de mensen die het het beste kunnen gebruiken.

Hulptransport
In de vorige update is gemeld dat de hulpgoederen begin januari naar het logistiek centrum van GAiN in Sleeuwijk zouden worden gebracht. Dat is goed verlopen en inmiddels hebben we de bevestiging gehad dat alles in Lutsk is aangekomen. Omdat de spullen vanwege douanevoorschriften een aantal weken in quarantaine moet blijven, zal het blijven staan totdat wij aangekomen zijn in Lutsk. Daarna brengen we het naar de mensen voor wie het bedoeld is.

Voorbereidingen reis
Op woensdag 31 januari zijn de deelnemers en hun ouders geïnformeerd over de reis. Denk hierbij aan de reistijden, het vervoer, onderdak, “huisregels” en voorbereiding. Wist u bijvoorbeeld dat de reizigers een vaccinatie moeten halen tegen DTP en Hepatitis A?

Gebed
Zoals u leest, lijkt heel veel op rolletjes te lopen. Daar zijn we onze Hemelse Vader erg dankbaar voor. Tegelijkertijd vragen we u om voor de mensen in Oekraïne en voor de deelnemers te blijven bidden. Niet alleen voor een goede reis en een goede tijd in Lutsk, maar vooral dat de ontmoeting die we met elkaar mogen hebben, zal leiden tot een ontmoeting met God zelf. Dat we Zijn hand mogen zien in wat we doen en meemaken. Bid u met ons mee?

Vragen / opmerkingen
Heeft u vragen of een goede tip voor ons? Laat het weten aan één van de reis- of jeugdleiding.

Met vriendelijke groet,
Namens de jeugd,
Arjan Kats

Lopende acties:

  • Zaterdag 7 april: 12HOURS4U

Doneren kan ook:
In de meivakantie van 2018 gaat de jeugd van onze gemeente dus op missiereis naar Oekraïne, de groep bestaat inmiddels uit 12 jongeren en 6 volwassen leiding. Om de missiereis te financieren hebben wij 10.000 euro nodig, dit is voor het vervoer (busjes en brandstof), de overnachtingen en het eten en drinken maar ook om daar een mooi programma met de kinderen, ouderen, gehandicapten te kunnen doen. En heel belangrijk: voor een transport met hulpgoederen die we daar heen sturen ter ondersteuning.  Simpelweg doneren voor dit doel kan via: https://www.doneeractie.nl/jeugd-beth-el-hoogeveen-missiereis-naar-oekraine/-5203

Missiereis Oekraïne – update 4 januari 2018
Na alle kerststerren, -bomen, oliebollen en knieperties van de afgelopen maand gaan we vrolijk door met de voorbereiding voor onze missiereis naar Oekraïne. In deze update een verslag van de afgelopen tijd en een vooruitblik naar de komende maanden. Het jaartal staat inmiddels goed en de maand april is er voordat je het wil, dus we moeten aanmaken…

Eerdere acties:

  • Alex Jonker bakt kerstkransjes
  • De jeugd verkoopt kerstbomen
  • Oppassen op je kinderen tijdens de kerstnachtdienst
  • Ook zijn er kerststerren (de plantjes) te koop en haardhout voor de feestdagen:
  • Kerstdiner voor alleenstaanden

Waar gaat het eigenlijk over?
Volgend jaar mei (2018) gaat een deel van onze jeugd met hun begeleiders naar Oekraïne, het westen daarvan. Niet in oorlogsgebied dus dat is prima. Ze gaan met busjes en Gain helpt bij deze missie. De missie is dat we vanuit Nederland goederen gaan leveren en leuke dingen gaan doen met bepaalde lagen van de bevolking daar, zoals met kinderen.

Jeugdleider Arjan Kats schreef het volgende hierover:

De voorbereidingen voor de reis naar Oekraïne zijn in volle gang. Ook zijn er de nodige spontane initiatieven gestart. Zo heeft Kraampje Streutker zichzelf in stelling gebracht om geld in te zamelen, we hebben leuke colletjes gezien die op bestelling in een bepaalde kleur en dessin worden gebreid en hele flats zijn (kinder)kleding aan het maken om mee te nemen. Ook de oliebollenactie doet een duit in het zakje. Waarschijnlijk doen we heel veel initiatieventekort door ze niet hier te noemen. Vanaf onze kant een hartelijk bedankt voor iedereen die zich zo spontaan inzet om een verschil te maken voor de mensen daar.

Zoals gezegd gebeurt er ook veel aan voorbereidingen. De jeugd heeft een heleboel ideeën op een rijtje gezet om geld in te zamelen. Een aantal daarvan zijn we nu concreet aan het uitwerken. Om een tipje van de sluier op te lichten: we gaan een escaperoom bouwen in een caravan, er zijn plannen voor een leuke avond ergens begin volgend jaar en de 12H4U actie wordt nóg grootser aangepakt dan u al van ons gewend bent.

Uiteraard treffen we ook voorbereidingen voor de reis zelf. Zoals het er nu uitziet gaan we met een groep van 12 jeugd en 6 leiding op reis. We hebben bij de mensen in Oekraïne de vraag neergelegd waaraan de meeste behoefte is. Dat bepaalt namelijk hoe ons schema er uit gaat zien. Daarop is een gevarieerd antwoord gekomen. We zullen in ieder geval een kindertehuis, een bejaardentehuis en een rehabilitatiekliniek bezoeken om daar iets te doen met de bewoners. Daarbij moet u denken aan activiteiten als theater, knutselen en sport & spel, maar ook Bijbelstudie en gewoon aandacht geven.

Hulptransport
De oproep om goederen te brengen voor het hulptransport is niet aan dovemansoren geweest. We hebben met elkaar 102 bananendozen vol gekregen met kleding, beddengoed, speelgoed, knutselspullen, drogisterij artikelen en wat al niet. Iedereen die heeft bijgedragen ontzettend bedankt! We hopen en bidden dat deze steun het verschil gaat maken voor de mensen die het nodig hebben daar. Inmiddels is alles geïnventariseerd en op een pakbon gezet. In de week van 8 januari wordt de hele voorraad overgebracht naar het logistiek centrum van GAiN in Sleeuwijk van waaruit het met de vrachtwagen naar Loetsk wordt gebracht.

Vragen/opmerkingen
Heeft u vragen of een goede tip voor ons? Laat het weten aan één van de reisleiding of de jeugdleiding.

Namens de jeugd(leiding),

Arjan Kats