Pastoraat (geestelijke verzorging)

Binnen ‘Beth-el’ hebben we een pastoraal team, een team wat mensen op weg kan helpen onderweg met God. Op die weg kunnen weleens hobbels zijn, zoals ziekte, tegenslag, eenzaamheid en/of verdriet. Ook komen we vreugdevolle zaken tegen zoals mensen die tot erkenning komen dat ze Jezus nodig hebben en zich willen laten dopen.

Het team bestaat uit mannen en vrouwen die dezelfde weg met God gaan, de weg kennen en ook de hobbels kennen. Zij zijn vertrouwd met God woord en voeren hun taak uit in de afhankelijkheid van God, door hun persoonlijke relatie met Hem. Ze gaan vanuit het dienstbaar willen zijn met mensen onderweg. Hun taak is om liefdevolle ondersteuning te geven waar nodig. Dit alles tot lof en eer van God onze Vader.

Ook als u geen lid bent van Beth-el, bent u van harte welkom om een beroep te doen op het pastorale team, dit bij voorkeur per email naar pastoraat@beth-el.nl. We nemen dan contact met u op en plannen indien u dat wilt een huisbezoek in.