Taakveld Communicatie

Jaarverslag 2017
Als taakveld communicatie zorgen we voor alles wat binnen onze gemeente met communicatie te maken heeft. Dat betekent natuurlijk niet dat de taakveldoudste alle communicatie doet maar dat daar een heel team bij nodig is. Dat gaat van het kopiëren van mededelingenblaadjes tot het bijhouden van de sociale mediakanalen van ‘Beth-El’ en van het vouwen van de jaarboekjes, zoals die nu voor u ligt, tot aan het bedienen van de apparatuur vanaf het multimediaplatform. Al met al zijn hier dus best wat mensen bij betrokken. Het is een ondersteunend geheel voor onze gemeente, uiteindelijk tot eer en glorie van onze God.

Afgelopen jaar is een jaar geweest van allerlei activiteit zonder dat u daar als gemeentelid, als het goed is, niet te vaak en lang bij stil hoeft te staan. Zo is het stokje ‘taakveldoudste’ overgenomen, afgelopen juni, na een periode van 6 jaar waarin Raymond Prost dit taakveld onder zijn hoede had. Tegelijk met onze nieuwe voorganger kwam er dus ook een nieuwe taakveldoudste. Ook binnen het multimediateam verschuift er zo nu en dan eens wat. Dankbaar voor het werk wat er verricht is zagen we mensen stoppen maar net zo dankbaar voor de nieuwe inzet kwamen er ook weer mensen bij. Het is geweldig te mogen ontdekken dat we met elkaar zo onze talenten willen inzetten.

Stukje bij beetje zijn we ook aan het kijken hoe we de nieuwste technieken in communicatie, voornamelijk mogelijk gemaakt door het internet, kunnen inzetten in ons taakveld. Zo zijn de nieuwste toespraken en Bijbelstudies te beluisteren en terug te lezen op de website van ‘Beth-El’ en wordt de website steeds meer gevuld met actuele informatie en sfeerbeeld vanuit onze gemeente. Zo willen we ook zichtbaar zijn naar de buitenwereld, een deel van onze missie als gemeente.

2018
Het komende jaar zullen we verder gaan met het doorontwikkelen van een stukje vernieuwing. Zo zal onze website bijvoorbeeld overgezet worden naar een stabieler platform en willen we tevens de mensen binnen het taakveld voorzien van ‘achterwacht’. Als er bijvoorbeeld eens iemand een poos op vakantie is of te kampen heeft met ziekte dan moet het werk ook gewoon doorgaan. Laten we ook voor deze ‘tak van sport’ in onze gemeente blijven bidden om de zegen van onze Heer. Dat we hier de juiste visie op mogen houden en er genoeg handen beschikbaar komen om het geheel tot een betrouwbaar en goed werkend geheel te laten functioneren.

Harold Prost