Taakveld jeugd- en kinderwerk

Jaarverslag 2017

Dankbaar!
Als ik terug kijk op het jaar 2017 kan ik alleen maar zeggen: Dankbaar!
Dankbaar voor alle mensen die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor dit mooie taakveld:
Dankbaar dat meer dan 40 personen het wekelijks mogelijk maken, dat onze kinderen en jongeren een veilige en fijne plek hebben binnen de gemeente!
Dankbaar voor de nieuwe mensen die wij afgelopen jaar mochten verwelkomen binnen het jeugd- en kinderwerk!
Dankbaar dat onze baby’s iedere week vol enthousiasme worden vermaakt en verzorgt!
Dankbaar dat onze peuters iedere week worden opgevangen om samen te spelen, verhalen te horen en te knutselen!
Dankbaar voor de leiding en assistenten binnen de KingKids die zich wekelijks inzetten voor onze kinderen en vol passie met hen aan de slag gaan. Samen zingen en muziek maken, verhalen vertellen, werkjes maken, praten en lol hebben met elkaar!
Dankbaar voor alle jeugdleiding die zich 100% inzetten voor onze jongeren door o.a. Live Steady avonden voor te bereiden. met de jongeren in gesprek gaan en getuigen over onze God!
Dankbaar voor de jeugdleiding die iedere keer weer leuke en uitdagende activiteiten organiseert!
Dankbaar voor de leiding en alle hulp bij het kinderkamp, wat ook afgelopen jaar weer een groot succes was!
Dankbaar voor het fantastische jongeren kamp!
Dankbaar voor de bewogenheid voor het Oekraïne project!
Dankbaar voor de prachtige kinderdienst met Marcel en Lydia tijdens kerst!
Dankbaar voor de vertrouwenspersonen die goede gesprekken hebben gehad met een aantal van onze jongeren en altijd voor hen klaar staan!
Dankbaar voor u als gemeente, dat u onze kinderen en jongeren een veilige plek biedt en naar hen omziet!
Dankbaar voor alle kinderen en jongeren binnen onze gemeente en daarbuiten!
Dankbaar voor alle mooie dingen die gebeurd zijn en hier boven niet genoemd zijn!
Maar bovenal dankbaar voor onze grote en machtige God! Zonder Hem konden we al wat hier boven staat geschreven niet mogelijk maken!
Op naar een dankbaar 2018!

Frank Lunenborg
Taakveldoudste jeugd- en kinderwerk