Taakveld onderwijs en gemeenteopbouw

Jaarverslag over 2017
Het afgelopen jaar mogen we terugkijken op enkele mooie ontwikkelingen. Met het aantreden van onze nieuwe voorganger is de Bijbelstudie weer opgestart. Persoonlijk meende ik dat de klassieke Bijbelstudie, waarbij een Bijbelboek hoofdstuk voor hoofdstuk wordt uitgepluisd in onze gemeente op zijn retour was. Ik zat ernaast, want de belangstelling blijkt boven verwachting groot. Ik ben er blij mee.

In januari en december hebben we een introductieavond over Beth-El  georganiseerd. Dit voorziet in een behoefte. Geïnteresseerden vinden het prettig om wat meer te horen over hoe wij als baptisten

gemeente willen zijn. We zullen deze avonden van tijd tot tijd blijven organiseren.

De onderwijscommissie, momenteel bestaande uit Wilma Venema, Wietse van der Hoek en ondergetekende wil af en toe een thema-avond houden over onderwerpen die belangrijk zijn in ons geloofsleven. Heeft u ideeën over thema’s die u graag aan de orde zou zien komen, laat u het ons dan weten. Dan kunnen we kijken wat mogelijk is. Zo was er in november bijvoorbeeld een thema-avond over geloofsopvoeding die goed bezocht werd.

Binnen het taakveld onderwijs vallen nog een aantal activiteiten, waarvan u van enkele een jaarverslag(je) kunt verwachten.

Tot slot nog iets over ons kringenwerk. De kringen zijn in de huidige samenstelling aan hun laatste seizoen bezig en zullen in principe vanaf september 2018 nieuw ingedeeld worden.

De kringen staan aan de basis van het pastorale model waar we als gemeente voor gekozen hebben.

Samen dragen we verantwoordelijkheid voor het functioneren hiervan. Het vinden van voldoende kringleiders was en is een serieus probleem en we worden hier in 2018 meer dan ooit mee geconfronteerd. We denken er nog over na hoe we hier mee om moeten gaan. Misschien moeten we wel buiten de bestaande denkkaders treden.

Wilt u blijven bidden voor wijsheid en inzicht in alles wat met onderwijs in onze gemeente te maken heeft?

Jos van Deuren,
Taakveldoudste onderwijs en gemeenteopbouw