Taakveld zending en evangelisatie

Het afgelopen jaar hebben we als gemeente weer enkele mooie acties mogen doen. Het mooie concert in onze kerk met het blackgospel koor en Andre Bijleveld, heel bijzonder en vol enthousiasme. Ook het dienstvullend programma verzorgd door gospelkoor Share uit Emmen was weer bijzonder. We hebben ook een Johannes de heer avond gehad, is ook altijd mooi.

Als laatste wil ik noemen het zingen op de hoofdstraat, er waren niet zo heel veel gemeente leden deze keer om mee te zingen. Jammer genoeg ging het niet door maar konden we met de overige aanwezige mensen folderen en een presentje aanbieden. Ook was er warme chocolademelk met wat lekkers erbij. Ondanks dat het niet zo druk was in het centrum waren er toch enkele gesprekken mogelijk en mocht er getuigd worden van het offer gebracht door onze HEER EN HEILAND, JEZUS CHRISTUS, GODS  ZOON.

Na de kerstnachtdienst mochten we een DVD uitdelen als evangelisatiemiddel. Deze dvd’s waren beschikbaar gesteld Door een broeder uit de gemeente. Ook een goede manier om te getuigen van onze HEER en HEILAND.

Zo ziet u, verschillende activiteiten hebben we mogen houden, maar het gaat niet om ons, maar dat het verlossende werk van onze HEER verkondigd wordt. Nu is er tijd van genade, ons gegeven door de HERE GOD. Getuig van Hem, heb veel vrijmoedigheid en schaam u niet om op uw manier mee te werken om het Evangelie te vertellen aan alle mensen.

Als u nog ideeën hebt voor het komende jaar, vertel het mij en we gaan zien wat er mogelijk is.
Broeders en zusters een gezegend evangelisatie jaar onder leiding van onze HEER Jezus.

Broedergroet,

Henk Niemeijer 

Taakveld oudste zending en evangelisatie.