Voorzitter van de raad

Elke zondagmorgen is het er weer;

de verwondering dat we als gemeente bij elkaar mogen komen, bij elkaar horen, aan elkaar gegeven zijn. Een bonte verscheidenheid aan mensen; ouderen, jongeren, 50ers, pubers, kinderen, alleengaanden, echtparen, jonge gezinnen, nieuwkomers en oudgedienden. Broeders en zusters. Samen het lichaam van Christus. Onze zondagse kerkdienst is daarmee een samenkomst met elementen voor het hele gezin.

Voor ons als raad is het een voorrecht om, in afhankelijkheid van onze Heer, leiding aan deze gemeente te mogen geven. Dit doen we vanuit verschillende taakvelden. Dit zijn bepaalde aandachtsgebieden waar een specifieke oudste zijn aandacht aan geeft. We kennen de volgende taakvelden; kind- en jongerenwerk, onderwijs en gemeenteopbouw, pastoraat, evangelisatie en zending, beheer, communicatie, voorzitter en voorganger. Op deze manier weet ieder, die verbonden is aan de gemeente, wie het aanspreekpunt is voor bepaalde zaken of onderwerpen.

De taken van de voorzitter zijn onder andere:
– het leiden van de maandelijkse raads- en gemeente(jaar)vergaderingen,
– het vormen van een soort verbindende factor tussen de verschillende taakveldoudsten met als doel de raad tot een geheel te maken,
– het bewaken van de Missie en Visie en beleidstrajecten,
– het samen met de taakveldoudste beheer en/of -communicatie nemen van beslissingen welke niet tot een eerstvolgende raadsvergadering kunnen wachten,
– het hebben van gesprekken met de, bij een verkiezing, voorgedragen broeders en hen te informeren met betrekking tot de taken welke horen bij de functie en hen te vragen of zij zich verkiesbaar willen stellen,
– het leiding geven aan, ondersteunen en coachen van de raadsleden
– het vertegenwoordigen van de gemeente bij de Unie van Baptisten,
– het zijn van het aanspreekpunt en woordvoerder t.a.v. externe zaken (overheid en andere gemeenten)

Jannes Wind