Vrouwen Samen

Onze groep bestaat uit 25 leden. 1x in de 14 dagen op de woensdag avond komen we bij elkaar. We organiseren onze avonden vanuit drie doelstellingen: er zijn voor de zendelingen, er zijn voor de gemeente en er zijn voor elkaar. Dit alles met hulp van onze Heer en Heiland.

We starten de avonden met gebed, zingen en een inleiding uit Gods Woord. De avonden worden door de zusters zelf verzorgd, zo hebben we iedere avond een variërend programma. De jaarvergadering, paasviering, een avond waar we gezamenlijk geld opbrengen voor de zendelingen, onze kerstwijding waar we het geboorte feest van onze Heiland vieren zijn jaarlijks terugkerende elementen. De kerstwijding wordt een dag later ook verzorgd in de Hennie van Andelhof, waar enkele van onze zusters iedere woensdag koffie schenken, wat zeer gewaardeerd wordt door de bewoners. Dit zijn fijne avonden/middagen waarin we gezegend worden door de grootheid van de Heer. We zijn nog uit eten geweest, hadden een creatieve avond, waarin we een tasje hebben versierd, hebben een Bijbelstudie gehad, een kennisquiz, een openpodium avond waar iedereen wat in kan brengen. Een reisje ontbreekt ook niet en dat doen we steeds in mei aan het einde van het seizoen. Er wordt gefietst in de vakantie. In november hebben we een middag gehad en bezochten we samen het Klooster (Zlimthuis) waar we een rondleiding en informatie kregen.


We gaan nu 2018 ons 65e verenigingsjaar in. De groep van vrouwen samen wordt grijzer en we bidden en hopen dat er zusters zijn die lid willen worden zodat we samen onze drie doelstellingen kunnen blijven behalen.