Beth-El op zondag

Diensten

Iedere zondag komen we als gemeente samen om 10.00 uur in ons kerkgebouw. Onze diensten worden gekenmerkt door schriftverklarende prediking, het zingen van veelzijdige liederen en een familiare sfeer. Voor ons is de zondagse eredienst het moment waarop we elkaar ontmoeten en samen onze God de lof en de eer willen brengen. Voor ons eindigt de dienst niet bij de zegen, maar op het moment dat je de deur weer uitgaat. Na de zegen ontmoeten we elkaar onder het genot van koffie, thee en limonade. Dat vinden wij ook gemeente zijn! 

In onze diensten zingen wij uit de bundels Opwekking, Liederen voor de Gemeentezang en Johannes de Heer. We zijn een veelzijdige gemeente en dat is ook merken in onze liederen en instrumentenkeus. Wekelijks begeleidt een van onze bands de eredienst en zo nu en dan zingen we ook een lied met het orgel.

Kinderwerk

Tijdens de ochtenddienst is er crèche voor de kinderen van 0 tot 4 jaar. De kinderen vanaf 2,5 jaar hebben een eigen programma gedurende de dienst: het peutergroep-team verzorgt een verhaal, praat hierover met de peuters en er wordt een werkje gemaakt. Voor de kinderen vanaf 4 jaar tot en met 12 jaar is er natuurlijk ook plaats, elke zondagmorgen is er een bijeenkomst van King kids.

Scroll naar boven