ANBI

Onze baptisten gemeente Beth-El heeft een ANBI status. Dit betekent dat wij door de belastingdienst erkent zijn als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Geld dat wij ontvangen als gift zetten wij op een verantwoorde wijze in om onze doelstellingen te bewerkstelligen. Uw gift komt goed terecht. U mag daarom uw gift ook in mindering brengen op uw belastbaar inkomen. Kijk voor de richtlijnen hierover op de site van de belastingdienst.

In dit formulier (2021) staan alle recente gegevens die wij voor dit doel beschikbaar dienen te stellen.

Hier vindt u een korte uiteenzetting van wie we zijn als gemeente, het wat, waarom en hoe we het doen als gemeente zodat u een goed beeld van ons krijgt.

Scroll naar boven