Beth-El door de week

Onderwijs

In Beth-El wordt op verschillende manieren Bijbels onderwijs aangeboden,  zodat we groeien naar geestelijke volwassenheid en Bijbelse principes toepassen in ons leven van alledag. We bieden toerusting aan voor alle taakvelden, die aansluit bij behoefte en tijd en praktisch toepasbaar is.

 Door het organiseren van nieuwe activiteiten en stimuleren  van de gemeenteleden om activiteiten actief te bezoek, word de gemeente verder opgebouwd en worden en blijven we verbonden met elkaar en is groei mogelijk.

Speerpunten

Jeugd- en jongerenwerk

In onze gemeente vinden we jeugdwerk belangrijk. Er zijn jeugdactiviteiten voor jongeren in de middelbare schoolleeftijd. Zij komen iedere twee weken samen op vrijdag- of zaterdagavond voor onderwijs, ontmoeting en ontspanning. We zijn dankbaar dat we naast ons kerkgebouw een jeugdkeet hebben met de naam ‘The Base’, een eigen plek voor de jeugd waar ze kunnen chillen en samenkomen. We organiseren ook ieder jaar een jeugdkamp. 

Voor de jongeren van 18 jaar en ouderen organiseren we de Jovo’s. Deze levendige groep komt samen in ons gebouw, maar ook regelmatig bij mensen thuis op zondagavond. Af en toe wordt er ook samen gegeten. Tijdens deze avonden wordt een bijbels onderwerp behandeld en verwerkt. Tevens werken we ook samen met de jongerengroep van de zustergemeente ‘De Brug’.

Pastoraat en diaconaat

Binnen ‘Beth-El’ hebben we een pastoraal team, een team wat mensen op weg kan helpen onderweg met God. Op die weg kunnen weleens hobbels zijn, zoals ziekte, tegenslag, eenzaamheid en/of verdriet. Ook komen we vreugdevolle zaken tegen zoals mensen die tot erkenning komen dat ze Jezus nodig hebben en zich willen laten dopen.

Het team bestaat onze pastoraal oudsten, maar ook uit mannen en vrouwen die dezelfde weg met God gaan, de weg kennen en ook de hobbels kennen en naast hun broeders en zusters willen staan. Zij zijn vertrouwd met God woord en voeren hun taak uit in de afhankelijkheid van God, door hun persoonlijke relatie met Hem. Ze gaan vanuit het dienstbaar willen zijn met mensen onderweg. Hun taak is om liefdevolle ondersteuning te geven waar nodig. Dit alles tot lof en eer van God onze Vader.

Ook als u geen lid bent van Beth-el, bent u van harte welkom om een beroep te doen op het pastorale team, dit bij voorkeur per email naar pastoraat@beth-el.nl. We nemen dan contact met u op en plannen indien u dat wilt een huisbezoek in.

Communicatie

Het taakveld communicatie bestaat uit het secretariaat en communicatie. Het secretariaat legt leden en vriendengegevens vast maar we zorgen er ook voor dat deze toegankelijk wordt. Zo hebben leden en vrienden met de Scipio-app in een paar klikken zicht op het ledenbestand, de agenda en het laatste nieuws. Met het onderdeel communicatie willen we graag verbinden. Met elkaar als gemeente maar ook zeker naar buiten toe. Dat doen we met onze website en facebook. De diensten en Bijbelstudies delen we via Youtube. Elk kwartaal brengen we een themaglossy uit waarin veel gemeenteleden (en vrienden) aan het woord komen. En wekelijks versturen we een nieuwsbrief naar leden, vrienden en geïnteresseerden. Benieuwd naar onze nieuwsbrief? Stuur een e-mail naar secretaris@beth-el.nl

Beheer

Kortgezegd houdt het beheer in: alle praktische zaken in en om de kerk die nodig zijn om de diensten, kerkbezoek bijeenkomsten zo goed mogelijk te laten verlopen.  Waaraan mag je denken?  Het zetten van een kopje koffie, onderhoud gebouw, onderhoud van de tuin, verzorging beeld en geluid tijdens de diensten en niet te vergeten de schoonmaak van de kerk. Heel veel zaken die we met veel onmisbare vrijwilligers kunnen en mogen klaren. Naast de praktische zaken valt onder dit taakveld ook de financiële verantwoordelijkheid van Beth-El, het maken van het jaarverslag en het opzetten van de begroting voor het komende jaar. Gelukkig zijn er ook broeders en zusters die helpen in het kosterwerk, tuinwerk en bij de financiën.

Zending en Evangelisatie

Als taakveld hebben we als doel om samen met de gemeente het evangelie door te geven al dan niet met gebruikmaken van activiteiten.

Verder proberen we ook verbinding te maken  en contacten te onderhouden met mensen uit de wijk rondom gemeente en bijvoorbeeld de stichting Reddende engel en de Voedselbank. Ook onderhouden we de contacten met onze zendelingen. We overleggen zo een zes keer per jaar met een leuk en enthousiast team. 

Verenigingen

In onze gemeente kennen we een divers verenigingsleven. Sommige verenigingen bestaan al heel lang, zoals ‘Vrouwen Samen’ het vroegere Zusterhulp. Maar ook verenigingen zoals ‘Spreuken 31’ wat activiteiten voor vrouwen organiseert en ‘Jongeren van Vroeger’, onze seniorenvereniging hebben hun eigen plekje in onze gemeente.

Scroll naar boven